Dato: 01-09-1995 | Videnblad nr. 03.03-08 Emne: Valg af proveniens

Bevoksningsafkom af dansk rødgran

Forsøgsserien med bevoksningsafkom af rødgran omfatter i alt 120 forskellige, danske kårede eller kåringsværdige bevoksninger samt enkelte udenlandske provenienser. Serien blev anlagt på tre lokaliteter i foråret 1981 på henholdsvis Bregentved og Esrum distrikter samt i C.E. Flensborg Plantage. Forsøgene har tidligere, da træerne var 9 år gamle, været beskrevet med hensyn til udspringsforhold, højdevækst og juletræegenskaber (Madsen 1989).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-08
Forfatter: Søren Fl. Madsen