Dato: 01-11-1996 | Videnblad nr. 03.03-09 Emne: Valg af proveniens

Et forsøg med rødgranprovenienser fra Øst- og Sydøsteuropa anlagt på Lindet statsskovdistrikt

Dette Videnblad skal ses som en fortsættelse af Videnblad nr. 3.3-7, som omhandler dette forsøgs parallel anlagt i Nordsjælland.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-09
Forfatter: Hans Kristian Kromann