Dato: 01-01-1998 | Videnblad nr. 03.03-12 Emne: Valg af proveniens

Proveniensforsøg med japansk lærk

Japansk lærk er i Danmark kendt som en nøjsom og hurtigt startende træart, der normalt ikke angribes af lærkekræft. Den anvendes her både i renbestand og som indblandingstræart, i sidstnævnte tilfælde ofte som ammetræ eller forkultur. Sammen med europæisk lærk indgår den i frøplantager til produktion af hybridlærk. I fire danske proveniensforsøg har en proveniens fra 1800 m i Asama-området vist stabilt gode resultater mht. højde, diameter og form. Afkom fra en dansk bevoksning ligger lidt under middel.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-12
Forfattere: Søren Fl. Madsen og Anna Thormann