Dato: 01-01-1999 | Videnblad nr. 03.03-15 Emne: Valg af proveniens

Baltiske og polske rødgranprovenienser i Valby Hegn, Tisvilde Statsskovdistrikt

Et forsøg med østeuropæiske rødgranprovenienser på en beskyttet morænelokalitet viste ved alder 30 år, at Ignalinskij fra Litauen, Zytkiejmy fra Polen og Wroclaw fra Polen har størst gennemsnitlig højde, men på længere sigt er der måske størst vækstpotentiale i Wroclaw, Rycerka og Westerhof jævnfør målene for dominerende højder i 1994. På denne lokalitet er også Ignalinskij fra Litauen og Orawa fra Polen blandt de bedre. Alle de anvendte provenienser havde på denne beskyttede lokalitet en god sundhed.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-15
Forfattere: Hans Kristian Kromann og Søren Fl. Madsen