Dato: 01-11-1999 | Videnblad nr. 03.03-17 Emne: Valg af proveniens

Internationale proveniensforsøg med vintereg i Danmark

Proveniensforsøg med vintereg blev anlagt på 3 danske lokaliteter i 1992 som led i en international serie. I de danske forsøg indgår 21 forskellige provenienser, som tilsammen repræsenterer store dele af det naturlige udbredelsesområde, herunder 4 danske og 2 norske provenienser. Den tyske proveniens Recklinghausen har ved alder 8 år fra frø været generelt bedst med gode overlevelsesegenskaber og en tilvækst over gennemsnit på alle tre lokaliteter. De danske provenienser har vist fra ringe til god overlevelse, men tilvæksten var i de fleste tilfælde kun gennemsnitlig eller derunder. De norske provenienser har vist fra middel til ringe overlevelse og tilvækst.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-17
Forfatter: Søren Fl. Madsen