Dato: 01-09-2000 | Videnblad nr. 03.03-20 Emne: Valg af proveniens

Tre forsøg med nordamerikanske sitkagranprovenienser

Tre forsøg med sitkagranprovenienser er afsluttet efter 26 år. På en beskyttet lokalitet var der statistisk sikre forskelle i vækstkraft. Her var provenienserne fra det kystnære British Columbia, Queen Charlotte Island og vestsiden af Olympic Mountains de hurtigst voksende. På en mere udsat lokalitet var der ikke sikre forskelle, men provenienserne fra det nordlige og sydlige Vancouver Island så ud til at være de hurtigst voksende sammen med proveniensen fra vestsiden af Olympic Mountains. Den danske proveniens Rye Nørskov F.299 var blandt de hurtigst voksende på den beskyttede lokalitet. Planterne af denne proveniens var to år ældre end de øvrige ved udplantning. Dette kan have haft stor indflydelse på kulturstarten.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-20
Forfattere: Hans Kristian Kromann og Ole K. Hansen