Dato: 01-11-2001 | Videnblad nr. 03.03-24 Emne: Valg af proveniens

Rødgranprovenienser fra Skandinavien, Østeuropa, Tyskland og Letland - vækst og sundhed

Efter 21-27 år viste en forsøgsserie med rødgranprovenienser stor frihed i valget af proveniens mht. vedproduktion og sundhed udtrykt ved nåletab. To skandinaviske og en Lettisk proveniens skilte sig dog ud som langsomtvoksende og en rumænsk proveniens skilte sig ud mht. nåletab. De øvrige provenienser i forsøget var nogenlunde jævnbyrdige og uden væsentlige nåletab.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-24
Forfattere: Hans Kristian Kromann og Jon Kehlet Hansen