Dato: 01-06-2002 | Videnblad nr. 03.03-27 Emne: Valg af proveniens

Oldenfald i bøg af dansk og udenlandsk oprindelse

Sætter udenlandske provenienser af bøg lige så meget frø som danske? Resultater fra forsøg med bøgeprovenienser i hhv. Søllerup Indelukke og Viemose Skov kunne ikke påvise sikre forskelle i hverken antal fyldte olden eller vægt af olden mellem danske, slovakiske, hollandske og schweiziske provenienser. Antallet af olden pr. m2 var generelt tilstrækkeligt højt til at sikre potentielle selvforyngelser. Det må dog understreges at der er tale om resultater fra et enkelt år. Det er således muligt at der kan forekomme forskelle i oldenproduktionen mellem provenienser i andre år med andre klimaforhold.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-27
Forfattere: Erik Dahl Kjær og Jon Kehlet Hansen