Dato: 01-11-2002 | Videnblad nr. 03.03-29 Emne: Valg af proveniens

Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser

I et 35-årigt forsøg med to svenske, fire tyske, en svejtsisk og en dansk bøgeproveniens var der sikre forskelle i rethed. De svenske provenienser Sölvesborg og Ivö og den svejtsiske proveniens Sihlwald lå over gennemsnittet. I et andet 35-årigt forsøg med seks danske og en tysk bøgeproveniens var der sikre forskelle i højde og rethed. To provenienser fra Buderupholm var karakteriseret ved forholdsvis ringe vækst og form.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-29
Forfattere: Jon Kehlet Hansen og Hans Kristian Kromann