Dato: 01-09-2004 | Videnblad nr. 03.03-37 Emne: Valg af proveniens

Forsøg med provenienser af contortafyr

Tre forsøg med provenienser af contortafyr på magre lokaliteter i Jylland viste efter 25 år samstemmende, at 3 provenienser, som er 1. eller 2. generation i Europa, var bedre end gennemsnittet både med hensyn til vækstenergi og stammeform. Bedst var Kirroughtree fra Skotland sammen med to danske provenienser, Plantagen C. E. Flensborg afd. 50 og frøplantagen F.94 Skærbæk.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-37
Forfattere: Jon Kehlet Hansen og Hans Kristian Kromann