Dato: 01-12-2004 | Videnblad nr. 03.03-38 Emne: Valg af proveniens

Afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger

En række forsøg med afkom af kårede danske ædelgranbevoksninger og polske provenienser viser mindre forskelle i proveniensernes vækstkraft. Tre polske provenienser er dårligere end gennemsnittet i forsøgene. I forsøgene indgår en kåret dansk proveniens. Vilsbøl F. 331, som stadig eksisterer. Denne synes lidt bedre end gennemsnittet af de afprøvede provenienser.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-38
Forfattere: Jon Kehlet Hansen og Hans Kristian Kromann