Dato: 01-03-2005 | Videnblad nr. 03.03-39 Emne: Valg af proveniens

Variation mellem danske bøgeprovenienser

Dette Videnblad opsummerer resultaterne fra en undersøgelse, hvor målet var at undersøge, hvor stor variation i vækst og kvalitet der kunne findes i en forsøgsserie med danske bøgeprovenienser. I serien på 6 forsøg med 27 danske bøgeprovenienser var der 37 år efter anlæg forskelle i højdevækst, bulhøjde og vedmasser. Der var ingen forskelle mellem provenienser, hvad angår form og tveger. Tidligere evalueringer af proveniensforsøg med europæiske og enkelte danske bøgeprovenienser har vist forskelle i vækst og stammerethed. Variationen har dog ikke været sikker mellem kårede danske provenienser (Videnblade Skovbrug nr. 3.3-22 og nr. 3.3-9).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-39
Forfattere: Jon Kehlet Hansen og Hans Kristian Kromann