Dato: 01-08-2006 | Videnblad nr. 03.03-40 Emne: Valg af proveniens

Forsøg med vestnorske skovfyrprovenienser

Opgørelse af vækstkraft, stammeform og sundhed for en række skovfyrprovenienser fra Norges vestkyst, ca. 250 km nord og syd for Sognefjorden viser, at de mest velegnede provenienser i to forsøg på de jyske hede kommer fra områder syd for sognefjorden. Der er en tydelig nord-sydgradient, således at de mest velegnede er de sydligste provenienser.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-40
Forfattere: Jon Kehlet Hansen og Hans Kristian Kromann