Dato: 01-08-2002 | Videnblad nr. 03.02-01 Emne: Valg af træart

Jordforsuring under bøg, eg, avnbøg, lind og ær

Dette Videnblad beskriver 3 lokaliteter i Skåne med ca. 120-130-årige blandingsbevoksninger hvor jordbundsforsuringen under bøg, eg, avnbøg, lind og ær er blevet undersøgt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-01
Forfatter: Lennart Rasmussen