Dato: 01-06-2002 | Videnblad nr. 03.02-03 Emne: Valg af træart

Løvtræartsserien fra 1973. I

Beskrivelse af forsøganlæg og kulturstart

Det daværende Statens forstlige Forsøgsvæsen anlagde i 1973 et sammenlignende forsøg med 8 løvtræarter samt rødgran og grandis på fem forskellige lokaliteter i landet - én i Jylland, én på Fyn og tre på Sjælland - alle indenfor det typiske løvtrædyrkningsområde. Dette Videnblad omhandler forsøgsanlæg og kulturstart. Videnblad Skovbrug nr. 3.2-4 beskriver træarternes bevoksningsudvikling 16-18 år efter udplantning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-03
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen