Dato: 01-06-1996 | Videnblad nr. 03.02-05 Emne: Valg af træart

Thuja plicata, et alternativ til rødgran på kraftige jorder

Thuja plicata, som er naturligt hjemmehørende i det vestlige Nordamerika under betegnelsen „Western Red Cedar“, udgør med et samlet areal på omkring 240-320 ha inklusive blandingsbevoksninger en yderst beskeden andel af de danske skove (svarende til 0,1% af det bevoksede areal).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-05
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen.