Dato: 01-09-1999 | Videnblad nr. 03.02-08 Emne: Valg af træart

Træarternes krav til jordbunden. Nåletræer

Videnbladet gennemgår de enkelte nåletræarters jordbundskrav i en kort beskrivelse i relation til lokalitetstyper i den Forstlige lokalitetskortlægning (FLK). Arterne placeres i et skema med lokalitetstyper fra FLK-systemet. Det angives, om arten er optimal, egnet eller uegnet på en given lokalitetstype. Disse begreber er beskrevet i Videnblad 3.2-6 sammen med en liste over anvendte kilder.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-08
Forfattere: Ingeborg Callesen, Karsten Raulund Rasmussen og J. Bo Larsen.