Dato: 01-09-1999 | Videnblad nr. 03.02-09 Emne: Valg af træart

Bøgens fordringer til voksestedet

Bøgens krav til jordbund og klima gennemgås og såvel optimale som uegnede jordtyper f.eks. tørv og meget dårligt drænede lokaliteter beskrives. Bøgens vækstkrav sættes i relation til lokalitetstyperne i den Forstlige lokalitetskortlægning (FLK systemet).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-09
Forfattere: Ingeborg Callesen og Karsten Raulund Rasmussen.