Dato: 01-11-2000 | Videnblad nr. 03.02-11 Emne: Valg af træart

Egens fordringer til voksestedet: Stilkeg og vintereg

Stilkeg og vintereg dyrkes begge i Danmark og er hjemmehørende. De kan gro på alle jordtyper uanset næringsindhold og vandforsyning, men producerer bedst på fugtig, næringsrig dybgrundet jord. Stilkeg dyrkes ofte på svær ler, hvor bøgen ikke er stabil. Vinteregen er mere vækstkraftig end stilkegen på moderat fattige og fattige tørre sandjorde.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-11
Forfattere: Ingeborg Callesen og Karsten Raulund Rasmussen.