Dato: 01-06-2006 | Videnblad nr. 03.05-01 Emne: Valg af træart

Om kåring af skovfrø og -planter

Det er vigtigt, at samfundet understøtter brugen af gode frøkilder for at sikre kvaliteten i de danske skove i fremtiden. Dette sikres ved kun at tillade handel med frø- og plantemateriale, som kommer fra kårede bevoksninger og frøplantager.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.05-01
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen