Dato: 01-11-2007 | Videnblad nr. 06.19-04 Emne: Diverse

ATV-køretøjer fra Kina

I tidligere Videnblade er omtalt ATV-køretøjer fra Japan, USA og Sverige. Siden er der kommet en del billigere ATV- køretøjer på markedet fra Kina. 

ATV af typen Linhai 300 4WD med sulky
Figur 1. Linhai 300 4WD med sulky

Disse maskiner fra Kina har hidtil været af en sådan kvalitet, at de ikke forekom interessante til professionelt brug. Nu har Japanske Yamaha i samarbejde med Linhai Gruppen i Kina produceret Linhai 300 4WD, der er beregnet for den professionelle bruger og umiddelbart forekommer at være af god kvalitet til en rimelig pris.

Der er tale om en videreudvikling af Linhai 260 2WD, som igennem de sidste 3 år har vundet indpas i landbruget, og A/S Søborg Maskincenter har velvilligt stillet en maskine og redskaber til rådighed for en afprøvning. Dette Videnblad er udarbejdet på baggrund af denne praktiske afprøvning, hvor maskinens teknik og ergonomi først blev gennemgået. Derpå blev maskinen afprøvet med udslæbning og udkørsel af friskskovet birk i et moseområde.

Generelt vedr. kørsel med ATV’ere

I Sverige har man udarbejdet nogle retningslinier omkring køreteknik og sikkerhed ved kørsel med ATV’ere i skov. Et uddrag af disse samt den danske lovgivning for området kan findes i Videnblad 11.6-2 i skovbrugsserien.

Tekniske data for Linhai 300 4WD:

Motor: 4-takt, vandkølet, 275 ccm. 20 hk. Elstart.

Transmission: Centrifugalkobling og Variomat med højt og lavt fremadgående gear samt bakgear. Kraftoverføring via kardanaksler.

Forhjulstrækket kan kobles fra og til manuelt. Bagakslen har ikke differentiale, men er en fast gennemgående aksel, mens der findes differentiale på forakslen.

Hydrauliske skivebremser på alle hjul.

12 volt elsystem med fuldt lygteudstyr.

Kontrolpanel, speedometer og sidespejle.

Lasteevne: 150 – 250 kg. inkl. fører.

Egenvægt: 280 kg

Mål: LxBxH, 210x117x117 cm. Frihøjde 19cm.

Testmaskinen var forsynet med et frontmonteret elektrisk spil med en trækkraft på 680 kg.

Servicevenlighed

Check af motorolie, kølevand og bremsevædske er let at foretage og let tilgængelige.

Der findes enkelte smørenipler i styretøj og affjedringssystem som skal smøres med fedt en gang imellem. Luftfilteret er let tilgængeligt og er forsynet med et grovfilter, der skal rengøres jævnligt mens selve luftfilteret (papfilter) skal udskiftes ved de regelmæssige serviceeftersyn.

Betjening

ATV med tømmervogn
Figur 2. Linhai 300 4WD med tømmervogn

Testkørslen viste at betjeningen er let og logisk indrettet. Gearskift foregår let, og det samme gælder for ind- og udkobling af forhjulstrækket. Gearskift skal ske mens maskinen står stille med motoren i tomgang. Bremsepedalen virker på baghjulene mens bremsegrebet på styret virker på alle fire hjul. Det er også håndbremsegrebet der i låst stilling fungerer som parkeringsbremse.

Kontrolpanelet har lamper for neutral, bakgear, for høj motortemperatur, indkoblet kølerblæser, fjernlys og blinklys. Vi savnede dog en kraftig kontrollampe for aktiveret parkeringsbremse.

Tilbehør

Der kan fås en lang række forskellige redskaber i form af vogne, græsplejeudstyr, sprøjteudstyr m.m. Vi havde lejlighed til at prøve en bogievogn, en tømmervogn og en udslæbningssulky fra det svenske firma Danroy.

Praktisk afprøvning

Udslæbning af hele birketræer og trædele med udslæbningssulkyen viste at udstyret uden problemer kan håndtere op til ca. 0,25 m3 (ca. 250 kg.) frisk træ. Ved større læs havde maskinen problemer med at sætte i gang (hjulspin). Ved kørsel på et mere fast og mindre fedtet underlag kan der formentlig køres med 100 kg. større last. Sulkyen funger godt, den er stabil at køre med og let at betjene.

Udslæbningssulky til ATV
Figur 3. Udslæbningssulky til Linhai 300 4WD fra det svenske firma Danroy

Udkørsel med tømmervognen viste, at der uden problemer kan køres med 0,6m3 (ca. 600kg.) frisk birk, og her var der ingen problemer med igangsætning. Bogierne gør at vognen let passerer ujævnheder som små stød, rodudløb, sten og andre hindringer. Læsning og aflæsning med vognens håndbetjente kran kan foretages af en mand, men to mandsbetjening er hurtigere og lettere. Skal vognen anvendes i større udstrækning, vil et elektrisk spil på kranen være en stor fordel. Tømmervognen kan justeres til forskellige trælængder op til omkring 4 meter, og det er vigtigt at hjulene forskydes så der er balance i vognen, dvs. at der er lidt vægt på trækkuglen, helst omkring 25kg.

Vigtigt!

Ved kørsel med tunge læs er det af afgørende betydning at der kun køre i det lave gear, og at forhjulstrækket er koblet til. Der skal gives meget gas ved igangsætning for at få fuld virkning på centrifugalkoblingen. Kørehastigheden skal afpasses efter forholdene, og især skal man være forsigtig ved kørsel ned ad bakke, hvor der skal køre langsomt og helst i lige linier.

Anvendelighed

For den mindre selvstændige skovbruger fungerer Linhai 300 4WD som afløseren for den lille grå Ferguson. Bortset fra nogle mangler som lift og kraftudtag er der tale om en smidig og alsidig lille maskine, som vil kunne gøre arbejdet i skoven nemmere og ikke mindst sjovere.

Linhai 300 4WD er velegnet til mellemtunge arbejdsopgaver, har en god manøvreevne og er betjeningsvenlig. Terrænegenskaberne på mosebund var gode, men der kunne måske opnås endnu bedre resultater på blød bund ved montering af bredere dæk. Trækkraften er god i forhold til maskinens egenvægt og motorkraft. Ifølge svenske erfaringer skal lufttrykket i dækkene blot være 0,25-0,30bar og ikke som mange fejlagtigt anvender 1,0bar.

Efter de nye regler kan maskinen indregistreres (og dermed ansvarsforsikres) som traktor (kræver en elektronisk begrænsning af hastigheden til 40 km/t) og som bil (kræver en ændring af bremsesystemet på bagakslen).

På baggrund af den gunstige købspris og erfaringerne fra den praktiske afprøvning forekommer Linhai 300 4WD at være et godt køb for den der gerne vil have en professionel ATV i mellemklassen uden at skulle foretage en voldsom investering. – I modsætning til andre af de prisbillige ATV’er findes der et landsdækkende forhandler og servicenet for Linhai.

Vejledende udsalgspris: 40.300 kr. excl.moms.

For yderligere oplysninger vedr. Linhai maskiner og tilbehør se: P. Lindberg - ATV Linhai 300Videnblad nr.: 06.19-04
Forfattere: Frans Theilby og Ebbe Bøllehuus