Dato: 01-12-2004 | Videnblad nr. 06.00-04 Emne: Generelt

Marktryk og køreskader

Skader på jordbunden og træernes rodsystemer kan og bør begrænses ganske meget. Et middel hertil er at forsyne maskinerne med den rigtige hjul- og dækudrustning til den aktuelle jordtype. Dette Videnblad angiver nogle retningslinier, der kan være til hjælp hertil.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.00-04
Forfatter: Ebbe Bøllehuus