Dato: 01-10-1999 | Videnblad nr. 06.09-01 Emne: Handelsopmåling

Automatisk opmåling af uafkortet tømmer med DAPT 517

Den stigende mekanisering af nåletræskovningen har gjort det vanskeligt at overkomme manuel opmåling ved "just-in-time" leverancer, og mekaniseret skovning med bunkelægning på renafdrifter vanskeliggør manuel opmåling, da det ikke er muligt at komme til stammerne inde i bunken. Skov- og Naturstyrelsen har indkøbt og bekostet en udvikling af opmålingsudstyr Dapt 517, så det kan opmåle uafkortet tømmer efter de danske handelsregler. Forskningscentret for Skov & Landskab har undersøgt udstyret som er velegnet til opmåling, hvis udstyret kalibreres korrekt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.09-01
Forfatter: Kjell Suadicani