Dato: 01-02-1993 | Videnblad nr. 06.07-01 Emne: Oparbejdning af stormfald

Arbejdsorganisation ved oparbejdning af stormfald

I forbindelse med stormfaldet i 1981 udarbejdede Skovteknisk Institut en række informationsblade med oplysninger om arbejdsorganisation ved brug af forskellige maskiner til manuel oparbejdning af stormfald. Det følgende er et kort sammendrag af nogle af disse informationsblade.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.07-01
Forfatter: Frans Theilby