Dato: 01-04-1996 | Videnblad nr. 06.07-04 Emne: Oparbejdning af stormfald

Gravemaskiner udstyret med skovningsaggregat

En mulighed ved oparbejdning af stormfald

I perioden 1993-95 er der blevet gennemført et fælles nordisk projekt med det formål at studere gravemaskiners og rendegraveres egnethed som skovningsmaskiner (Earth-Moving Equipment as Base Machines in Forest Work, NSR Project 37/93). I projektet deltog Norge, Sverige og Finland aktivt, mens Danmark deltog med observatørstatus. Dette Videnblad refererer en del af projektets konklusioner vedrørende gravemaskiner, som har særlig interesse for dansk skovbrug.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.07-04
Forfatter: Ebbe Bøllehuus