Dato: 01-09-2001 | Videnblad nr. 06.07-06 Emne: Oparbejdning af stormfald

Kvasrydning efter stormfald

Kulturarealerne efter stormfald adskiller sig fra de normale kulturarealer ved vanskelige færdselsforhold p.g.a. høje stød, rodvæltere og større mængder hugstaffald i form af knust træ, toppe og ukurante effekter. Dette Videnblad handler om forskellige metoder til rydning af kvas på stormfaldsarealer. Intensiteten af kvasrydningen vil ofte afhænge af, hvilken kultur man ønsker at etablere bagefter. Ved juletræskulturer er det f.eks. nødvendigt med en grundig rydning af arealet, medens man ved andre kulturer kan nøjes med en grov rydning eller en sammenskubning af kvaset i ranker på arealet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.07-06
Forfattere: Peter Matthesen, Frans Theilby og Ebbe Bøllehuus