Dato: 01-10-2001 | Videnblad nr. 06.07-09 Emne: Oparbejdning af stormfald

Jordbearbejdning og plantning efter stormfald

Et vellykket plantningsresultat forudsætter, at planternes rødder kommer ned i selve mineraljorden. Derfor er jordbearbejdning ofte nødvendig. I dette Videnblad gennemgås forskellige redskaber til jordbearbejdning afhængigt af, hvor meget kvas der er på arealet. Desuden gennemgås og sammenlignes præstationer og omkostninger ved manuel og maskinel plantning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.07-09
Forfattere: Peter Matthesen, Frans Theilby og Ebbe Bøllehuus