Dato: 12-12-2010 | Videnblad nr. 06.04-06 Emne: Udkørsel

Vejledning for kvalitetsopfølgning: Udslæbning og Udkørsel

I dette Videnblad gives en vejledning til kvalitetsopfølgning (KO) efter udslæbning og udkørsel med udgangspunkt i ’Anerkendt praksis’ (AP), som er beskrevet i Videnblad 6.4-5. Et skema til kvalitetsopfølgning (KO) er tilknyttet som bilag.

Krantraktor med kævlevogn
Brug af krantraktor med kævlevogn kan medvirke til at reducere skader på skovbunden og opkøring af spor.

Denne vejledning for kvalitetskontrol vedrører udelukkende udslæbning eller udkørsel. Såfremt skovning og udslæbning / udkørsel udføres af samme entreprenør, skal dette Videnblad ses i sammenhæng med Videnblad nr. 6.2-9 Vejledning for kvalitetsopfølgning ved maskinskovning eller Videnblad nr. 6.1-7 Vejledning for kvalitetsopfølgning ved motormanuel skovning.

Opfølgning i kontrolparcel

Træk en lige linje mellem to kørespor (vinkelret på sporene og mindst 10 meter fra bevoksningsranden) og marker den med sprayfarve. Derfra tælles og markeres 50 træer, som udgør kontrolparcellen.

Tæl antallet af skadede træer i kontrolparcellen. Et træ medregnes som skadet, hvis der er barkskader på stamme og/eller rødder, som tilsammen er større end 15 cm2 på det enkelte træ. Rodskader, der sidder længere end 50 cm fra stammen, medregnes ikke. Antallet af skadede træer noteres i skemaet under »Skader på blivende træer«.

Illustration af kontrolparcel
Figur 1. Etablering af kontrolparcel

Opfølgning uden for kontrolparcel

Kørespor. Afkryds i felterne ja eller nej under »Kørespor« i skemaet om der er kørt uden for køresporene.

Læggepladser. Afkryds i felterne ja eller nej under »Læggepladser« i skemaet om AB er fulgt.

Korttræ. Afkryds i felterne ja eller nej under »Korttræ« i skemaet om AB er fulgt.

Langtømmer/kævler. Afkryds i felterne ja eller nej under »Langtømmer / kævler« i skemaet om effekterne er tilgængelige for kontrolmåling og klassificering.

Sortimentsadskillelse. Afkryds i felterne ja eller nej under »Sortimentsadskillelse« i skemaet om effekterne er adskilt og stablet i henhold til effektbeskrivelsen.

Efterladte effekter. Afkryds i felterne ja eller nej under »Efterladte effekter« i skemaet om der er efterladt effekter på arealet.

Køreskader. Hvis der på arealet kan erkendes opkørte spor, måles spordybden, idet der måles fra jordplanet og ned til bunden af sporet. Opkørte volde i kanten af sporet jævnes, inden der måles. Det måles over hvor lang distance, der er spor dybere end 10 cm. Spordybden og distancen noteres i skemaet under »Køreskader«

Sportilslutninger. Afkryds i felterne ja eller nej under »Sportilslutninger« i skemaet om AB er fulgt.

Særlige hensyn. Afkryds i felterne ja eller nej under »Særlige hensyn« i skemaet om AB er fulgt.

Publikum. Afkryds i felterne ja eller nej under »Publikum« i skemaet om AB er fulgt.

Oprydning. Afkryds i felterne ja eller nej under »Oprydning« i skemaet om AB er fulgt.

Miljø. Afkryds i felterne ja eller nej under »Miljø« i skemaet om AB er fulgt.

Hvis der er særlige forhold til overstående punkter, noteres disse under »bemærkninger« under det relevante punkt.Videnblad nr.: 06.04-06
Forfatter: Frans Theilby