Dato: 01-01-2009 | Videnblad nr. 06.05-02 Emne: Udslæbning

Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine

En løsning i certificerede skove med permanente kørespor

Permanente kørespor er en udfordring. I alle skove, der er PEFC-certificerede, bliver der i løbet af en årrække lagt permanente kørespor ind i alle bevoksninger. Fremover må maskiner kun køre på disse permanente spor, og det betyder, at nogle af de metoder, der tidligere er anvendt til skovning og transport, må ændres.

Krantraktor
Krantraktoren som udslæbnings- og udkørselsmaskine

I løvskovbruget er det særligt terræntransporten af store kævler, der er en udfordring. De store kævler er tidligere i stort omfang blevet slæbt ud med traktor og tang eller kørt ud med traktor og kævlevogn, men disse metoder kan ikke anvendes i certificerede skove, da de forudsætter, at man må køre over hele arealet.

Skov & Landskab har kigget mod Tyskland, hvor indlægning af permanente spor er praktiseret i længere tid. Tyskerne anvender såkaldte krantraktorer, som er skovtraktorer monteret med en kraftig kran med kranspidsmonteret grab, der kan gribe kævlen langt inde i bevoksningen og trække den ud til sporet. Kran og grab er så kraftige, at de i de fleste tilfælde kan løfte kævlens forende under udslæbningen.

Maskinen

Basismaskinen er en stor landbrugs-traktor, udstyret med en større kabine med vendbart sæde og forsynet med følgende:

  • Kran med grab med en rækkevidde på mellem 5,3 – 10 meter.
  • Hydraulisk spil, enkelt- eller dobbelttromlet, typisk med 4 – 10 tons trækkraft.
  • Slæbeskjold.
  • Aftagelig klembanke.

Læsstørrelsen ved udslæbning varierer mellem 2 og 4 m3 afhængig af om der slæbes en, to eller tre kævler ud ad gangen. Maskinen kan desuden udrustes med en skovvogn. Egenvægten for basismaskinen ligger omkring 7,5 tons og totalvægten med skovudrustning omkring 11,5 tons. Prisen er noget højere end en almindelig landbrugstraktor, nemlig mellem 1,5 og 2 mio. kr.

Maskinen kan udføre de almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med transport i terrænet. Det gælder for eksempel udslæbning af uafkortet tømmer og løvtrækævler fra permanente spor med brug af kran/grab eller spil og evt. med klembanke eller skovvogn. Spillet bruges mindst muligt, men gør det muligt at nå de få effekter, der er uden for kranens rækkevidde. Klembanken anvendes ved udslæbning af uafkortet tømmer, og skovvognen anvendes ved udkørsel af afkortede effekter.

Fordele

Den samme maskine kan løse de fleste transportopgaver i både nåle- og løvskov. Det medfører en forenklet planlægning og mindre spildtid til transport mellem bevoksningerne.

Rigtigt anvendt vil maskinen medføre færre skader på den blivende bevoksning og opvækst, især når der arbejdes i løvskov. Er der fx skovet overstandere i en bøgeselvforyngelse, kan maskinen først køre korttræet ud på vognen for derefter at transportere en, to eller tre kævler ud ad gangen med kran og spil. Da kævlerne til en vis grad kan løftes og vippes ud på sporet, giver udtransporten af kævlerne markant færre skader på foryngelsen. Aflæsning/stabling ved vej er meget lettere og hurtigere med kran og grab, og der laves færre skader på skovvejene. Det er også en fordel, at kævler og stammer tilsmudses mindre ved udslæbning med kran.

Maskinkonceptet er meget fleksibelt. Det tager kun ca. 30 minuter. at afmontere kran og spil, hvorefter maskinen kan køre med de fleste traktormonterede redskaber.

Ulemper

Den største ulempe er den relativt høje anskaffelsespris, og det er også en ulempe, at kranen er relativt langsom. Det medfører en forholdsvis lavere produktivitet end en almindelig udkørselsmaskine ved udkørsel af afkortede effekter.

Eksempel på en maskine

Et eksempel på en krantraktor er Pm Trac 2390 der fremstilles af firmaet Pfanzelt Maschienenbau (www.pfanzelt-maschienenbau.de). De tekniske specifikationer fremgår af tekstboksen.

  • Basismaskinen er en modificeret Styr-Sisu CVT og udstyret med flg.:
  • Bagmonteret kran og grab.
  • Bagmonteret hydraulisk spil, enkelt- eller dobbelttromle typisk med 10 tons trækkraft på hver tromle.
  • Bagmonteret hydraulisk manøvreret slæbeskjold.
  • Større kabine.

Kranen og spillet/spillene er monteret i en samlet enhed bag på maskinen i maskinens trepunktsophæng. Spillet er mekanisk og kan leveres med udmadning, hvilket er en fordel ved lange indspilningsafstande. Maskinen kan udføre de almindeligt forekommende opgaver i forbindelse med transport i terrænet. Det gælder fx udslæbning af løvtræskævler med brug af kran/grab og/eller spil. Den kan også slæbe uafkortet tømmer ud med klembanke. Med påmonteret udkørselsvogn er den desuden i stand til at køre op til 10 tons korttræ ud pr. læs.

Maskintypen i danske certificerede skove

I forbindelse med certificering og naturnære driftsformer i øvrigt, hvor der på sigt skal skoves træer i fleretagerede blandingsbevoksninger, er der behov for maskinløsninger, der kan transportere alle typer effekter ud af bevoksningerne på en effektiv og skånsom måde. Krantraktoren er et brugbart koncept, specielt når der stilles krav om permanente kørespor med stor indbyrdes afstand. Maskintypen er indtil videre forholdsvis ukendt i Danmark, men forsøg gennemført af Skov & Landskab har vist, at krantraktoren har mindst 50% højere præstation end en spiludrustet traktor ved udslæbning af kævler. Den voldsomme præstationsforøgelse fremkommer primært gennem reducerede terminaltider i forbindelse med læsning og aflæsning.

Mål og Vægt

Bredde: 2550mm med 650 mm dæk
Egenvægt: 7600 kg
Totalvægt 12740 kg incl. 950 kg frontvægte
Frigang: 490mm

Motor

Steyr-Sisu CVT- serie 141 KW v. 2100 rpm
Ved 1500 rpm yder motoren 790 Nm

Tankindhold 170 liter
Brændstof forbrug 6-7 liter/time
Transmission

Hydrostatisk/mekanisk
Differentialespærre på begge aksler kan sammenkobles
Trækkraft maks. 100 kN

PTO Bag: (rpm./min.) 540/1000, For: (rpm./min.) 1000
Arbejdshydraulik 130 l/min 210MPa ved 2100 rpm
Kran

Haas/Pm RZ 7185 med 8,5m rækkevidde, løftekraft
Haas/Pm RZ 7169 med 6.95m rækkevidde, løftekraft 93 kNm

Hjul og dæk
For:

Bag:

Nokian 540/65 R 28 149 A8 min. Dæktryk 164 kPa
Trelleborg TWIN 414 (F) 600/55-26,5 (14 PR)

Nokian 650/65 R 38 164 A8 min. Dæktryk 160 kPa
Trelleborg 141 (F) 650/60-38 (14 PR)

Kæder kan monteres på begge aksler.

Spil

Enkelt eller dobbelt tromle af eget fabrikat
Maksimal trækkraft ved høj/lav wireføring: 100/78 kN
Spil og kran afmonteres på ca. 20 minutter

Ekstra tilbehør

9,2m Cranab kran, Klembanke
Forskellige spil kombinationer og -fabrikater
70 l. Ekstra brændstof tank, 130 l. ekstra brændstof tank
Andre dæk kombinationer efter behov
15 tons vogn, Knuser, Sneslynge, Flishugger

Forhandler Wirtgen A/S Tlf. 75563322, www.wirtgen.dk

Forsøgene blev gennemført med støtte fra Praksisnære forsøg og den danske forhandler af Pfanzelt i Danmark.Videnblad nr.: 06.05-02
Forfatter: Frans Theilby