Dato: 01-04-2002 | Videnblad nr. 09.09-08 Emne: Friluftsliv

Ændret arealanvendelse i Drastrup

Friluftsliv

Ved Drastrup i Aalborg Kommune har man de sidste 4 år arbejdet på at ændre den eksisterende landbrugsdrift til en mere bæredygtig arealanvendelse. Projektet har haft som målsætning at beskytte grundvandet, at skabe bynære rekreative områder i nærheden af Aalborg og at give mere plads til flora og fauna i området. Dette videnblad ser på, hvilke rekreative tiltag man har overvejet i forbindelse med omlægningen af arealanvendelsen. To andre videnblade behandler de øvrige målsætninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.09-08
Forfattere: Frank Søndergaard Jensen og Karin Hansen