Dato: 01-04-2008 | Videnblad nr. 09.09-19 Emne: Friluftsliv

Nye produkter fra skovene: Live-Rollespil

Dette Videnblad er et af en serie, der skal inspirere skovejere til at overveje muligheder for nye indtægtskilder med udgangspunkt i den store rekreative værdi, skovene udgør for danskerne og turister i Danmark. Her sætter vi fokus på en aktivitet i hastig vækst, som trækker horder af unge og ældre ud i skovene.

Live-Rollespil deltagere
Live-Rollespil

Live-Rollespil er en videreudvikling af rollespil som opstod i slutningen af 1980’erne og det vinder stadig større udbredelse i Danmark. Hvor 1980’ernes rollespil foregik ved brætspil, storytelling og senere via pc-spil, indebærer live-rollespil, at deltagerne i arrangerede aktiviteter iscenesætter sig selv i konkrete roller og fysisk spiller disse i forhold til en fælles opfattelse af historie og regler. Man kan sammenligne det med totalteater eller improvisationsteater, da der ikke foreligger et egentligt manuskript. Spillet kan være situeret i middelalderen, vikingetiden, en eventyrverden med trolde og elvere eller andet. Live-rollespil dyrkes af både børn og voksne, og miljøet er generelt drevet af frivillige, som arrangerer scenarier og opbygger eventyrverdener for grupper af spillere, der ofte tæller flere hundrede til et enkelt arrangement. Som hovedregel udgør skovene eller andre naturarealer kulisserne for denne slags live-rollespil.

Forskellige typer af spil

Mange foreninger arrangerer mindre (op mod 200 deltagere) spil af ½-1 dags varighed i forbindelse med weekender. Derudover findes ungdoms- og sommerlejre, som typisk strækker sig over en uges tid, hvor deltagerne spiser og overnatter i området, hvor spillet foregår. Der kan ofte være mere end 400 deltagere til sådanne arrangementer, hvilket stiller visse krav til de sanitære forhold. Derfor foretrækkes ofte områder med spejdercentre eller andre friluftsfaciliteter. Sidst arrangeres krigslejre, hvor deltagerne deles i to hold som starter i hver sin ende af et større areal og derefter skal finde og overrumple hinanden. Krigslejre strækker sig typisk over 1-2 dage, hvilket betyder langt mindre krav til faciliteterne – og dermed bedre mulighed for private skovejere til at byde ind med arealer. Endelig er der et hastigt voksende udbud af mere kommercielle rollespilsarrangementer i forbindelse med teambuilding, børnefødselsdage og polterabends.

Hvor mange er der?

Interessen for live-rollespil er stadigt stigende, og der findes minumum 80 lokalforeninger i Danmark. En forespørgsel blandt 15 af disse viste, at de har ca. 2.500 medlemmer. Et forsigtigt bud lyder derfor på, at der findes 15-20.000 mere eller mindre organiserede live-rollespillere i dag. Dertil kommer, at mange børne- og ungeinstitutioner har det som en fast aktivitet på udeskemaet.

Hvad har de brug for?

Alle 15 rollespilsforeninger, vi har kontaktet, har adgang til skov og betaler generelt ikke noget for adgangen. Flertallet udtrykker imidlertid ønske om adgang til at opsætte midlertidige eller faste anlæg, såsom telte, huse og borganlæg. Derudover ønsker foreningerne mulighed for at opbevare materialer og udstyr nær skoven samt adgang til en vandpost, mulighed for at etablere en primitiv bålplads og tilladelse til overnatning i skoven. I sommermånederne afholdes større regionale eller landsdækkende sommerlejre, hvor flere hundrede rollespillere mødes for et par dage eller op til en uge for sammen at gennemføre et større spil. Sådanne arrangementer kræver et større areal med adgang til en række faciliteter, især til de sanitære forhold.

Hvad kan skovene tilbyde?

Mange live-rollespilsforeninger har billig adgang til spejdercentre eller andre friluftsfaciliteter. Til tider ønsker foreningerne imidlertid variation i omgivelserne eller spillets kulisse, hvilket kan betyde en betalingsvilje for at få adgang til en privat skov. Mange foreninger lægger stor vægt på, at spillets kulisse har autenticitet, dvs. at man i løbet af spillet kan leve sig ind i rollen uden at støde på skovgæster eller andre tegn på, at man befinder sig i 2008. Dette taler for isolerede arealer med lavt publikumstryk.

Et tilbagevendende ønske blandt foreningerne er muligheden for at lave nogle faste anlæg eller for opbevaring af midlertidige kulisser på stedet, hvor spillene foregår. Dette indebærer yderligere en mulighed for de private skove. Enkelte steder kan live-rollespilsforeninger stille bygninger og anlæg op midlertidigt – såsom Hedeland i Hedehusene eller det gamle Sommerland Falster ved Marienlyst. I udlandet findes eksempler på permanente live-rollespilsfaciliteter, eksempelvis Älvdalen Kommune i Sverige, hvor der i sommeren 2006 blev afholdt et stort internationalt live-rollespilsarrangement kaldet Dragonbane 2006.

Markedsføring og økonomi

Arealer og faciliteter til rollespil kan principielt tilbydes rollespilsforeninger i hele landet, men især selvfølgelig lokale foreninger samt eventuelt lokale virksomheder som arrangerer rollespil på kommerciel basis. Der kendes ingen eksempler på betaling for benyttelse af private skove til rollespilsarrangementer, men rollespilsforeninger efterspørger i høj grad mulighed for opbevaring af udstyr/materialer i et skur i eller nær skoven. Ligeledes efterspørger de også mulighed for at overnatte mod betaling. Eksempler på priser fra lignende arrangementstyper ligger på 20 – 100 kr./deltager per dag. Nogle rollespilsforeninger har indikeret villighed til at betale 10.000 – 20.000 kr om året for at få adgang til skur til opbevaring, teltslagning og overnatning i forbindelse med bestemte arrangementer.  

De kommercielle arrangementer på feltet findes i mange former og prisniveauer, og fx et tre timers polterabendarrangement i skoven med to deltagende rollespilsinstruktører kan løbe op i 4-7.000 for en gruppe på 7-10 deltagere.

Der er med andre ord tale om en stor variation i behov, betalingsvilje og betalingsevne. Der vil være omkostninger ved tidsforbruget til etablering og administration af aftaler. Skovejere tæt på byområder med aktive foreninger og med fx eksisterende kapacitet i bygninger vil have størst mulighed for at etablere rentable aftaler.

Mere information

Information om lokalforeninger og arrangementer på Rollespil.dk
Dragonbane 2006Videnblad nr.: 09.09-19
Forfattere: Bo Jellesmark Thorsen, Jens Friis Lund, Suzanne E. Vedel og Berit Kaae