Dato: 01-07-1994 | Videnblad nr. 09.06-02 Emne: Naturværdier

Svampe under 12 forskellige træarter

På 10 forskellige lokaliteter i Danmark

De 12 træarter er bøg, eg, lærk rødgran, sitkagran, ædelgran, grandis, nobilis, douglasgran, fransk bjergfyr, contortafyr og cypres.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.06-02
Forfattere: Morten Lange, Poul Erik Pedersen og Bruno Bilde Jørgensen