Dato: 01-01-1999 | Videnblad nr. 09.04-01 Emne: Planlægning

Vilje til at betale for ændret træartsvalg i skoven

Danskerne foretrækker bøg for eg, eg for douglasgran, og douglasgran for rødgran. Det viser et speciale fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, der også konstaterer, at befolkningen er parat til at betale så meget for at få andre træarter i skoven, at det let vil kunne dække omkostningerne ved en ændret tilplantningspolitik.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-01
Forfatter: Niels Frederik Aakerlund