Dato: 01-09-2004 | Videnblad nr. 09.04-10 Emne: Planlægning

Byudvikling og skov tæt

I Holstebro har man valgt at integrere byudvikling og skovrejsning i den nye bydel Sletten. Resultatet er et rigt varieret boligområde, både bygningsmæssigt og vegetationsmæssigt. Området fungerer samtidig som et landskabslaboratorium, hvor Skov & Landskab følger etableringen og udviklingen af den bynære skov.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-10
Forfattere: Carl Aage Sørensen og Tilde Tvedt