Dato: 03-04-2005 | Videnblad nr. 09.04-14 Emne: Planlægning

Skovrejsning med focus på kreativ etableringspleje

Alnarp Västerskog

I Alnarp Västerskog eksperimenteres med forskellige koncepter for integrerering af hensyn til miljø, træproduktion og rekreation ved etablering og drift af skove i bynær sammenhæng.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-14
Forfattere: Anders Busse Nielsen, Jens Balsby Nielsen og Roland Gustavsson