Dato: 01-05-2005 | Videnblad nr. 09.04-16 Emne: Planlægning

Hedens værdi for befolkningen

Den danske hede er een blandt flere naturtyper som er under pres i Danmark, og forsat beskyttelse kræver aktiv pleje. Prioriteringen af naturbeskyttelse er svækket af det forhold, at der vides meget lidt om, hvilke værdier befolkningen tillægger hedeplejen, mens omkostningerne ofte er mere synlige. I dette Videnblad præsenterer vi resultaterne af en undersøgelse af danskernes betalingsvilje for bevarelse af den danske hedenatur.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-16
Forfattere: John Halfdan Boiesen, Jette Bredahl Jacobsen, Niels Strange og Bo Jellesmark Thorsen