Dato: 01-08-2002 | Videnblad nr. 09.12-06 Emne: Særlige områder af skoven

Drift og pleje af overdrev

Overdrev er en af de lysåbne naturtyper, der er afhængige af græsning. Det er meget vanskeligt at etablere eller retablere et overdrev. Derfor er det vigtigt at sikre en uafbrudt, ekstensiv græsningsdrift på de uforstyrrede overdrev, der kontinuerligt har været drevet på den måde. Kvæggræsning har den bedste effekt på plante- og dyrelivet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.12-06
Forfatter: Rita Merete Buttenschøn