Dato: 01-06-2006 | Videnblad nr. 09.02-04 Emne: Tilvækstbestemmelser

Nye bonitetskurver for bøg

Fastsættelse af skovjordens produktionspotentiale - dens bonitet - er centralt ved anvendelsen af forstlige vækstmodeller såsom tilvækstoversigter og har derved betydning for hele den almindelige skovplanlægning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.02-04
Forfatter: Thomas Nord-Larsen