Fagområdet Skov og Natur handler om skovdrift, træartsvalg, foryngelse og kulturetablering, bevoksningspleje, skovning, vedteknologi, skader på skov, træmåling, planlægning og forvaltning, skovøkonomi og -politik, arbejdsmiljø m.m.