Kontakt – Københavns Universitet

Videntjenesten > Kontakt

Kontakt

Spørgsmål om Videnblade, rådgivning, nyhedsbrev o.l. besvares af redaktøren for den serie, det drejer sig om:

Redaktører

Park og Landskab

Erling Andersen  Erling Andersen
Tilde Tvedt Tilde Tvedt

Planlægning og Friluftsliv

Bibi Lisbet Edinger Plum

Pyntegrønt

Iben M. ThomsenIben M. Thomsen

Skov og Natur   

Kjell Suadicani

Kjell Suadicani

Iben M. Thomsen Iben M. Thomsen

Abonnement
Spørgsmål om abonnement besvares af abonnementssekretær Jette Alsing Larsen.

Nyhedsbreve
Spørgsmål om modtagelse af nyhedsbreve besvares af Jette Alsing Larsen.