Videntjenesten – Københavns Universitet

Nyhedsbreve

Park og Landskab

Vi tager hul på 2018 med en ny model for Videntjenesten. Desuden er vi klar med ny viden om dækafgrøder, plantevækst i vejbede og naturpleje...»