Videntjenesten – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Videntjenesten

Nyhedsbreve

Park og Landskab

Læs om erfaringerne med VAT03 til værdisætning af træer og om rensning af regnvand fra befæstede arealer med dobbeltporøs filtrering. Se også nyt katalog med Skov & Landskabs faglige arrangementer i foråret 2017» 


 • Planlægning og Friluftsliv

  De danske markveje går tilbage i antal og længde, men samtidig udgør de fortsat et stort rekreativt potentiale, som ikke udnyttes til fulde...… »


 • Pyntegrønt

  Det er tiden til sanering for at bekæmpe ædelgranbarkbille. Sten i jorden kan have betydning for gødskning. »


 • Skov og Natur

  Afbrænding af græs er en nyttig plejemetode. Forædling af Douglasgran giver flottere træer. Barkbillen typograf forventes at give få problemer i år. »


  Tilmeld/afmeld nyhedsbreve