Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Hugst og stormfald IX 05.06-26 januar 2008
Kulturmodel: Plantning af løv og nål under skærm 05.07-18 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af eg samt skovyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-19 januar 2008
Kulturmodel: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk (efter renafdrift/stormfald) 05.07-20 januar 2008
Landbrug i bynære områder 04.01-01 december 2007
Byudvikling og bynære landbrugsområder 04.01-02 december 2007
Konvertering til og anlæg af naturnære egebevoksninger 05.07-14 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst 05.07-15 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg 05.07-16 december 2007
Kulturmodel: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af løvtræ 05.07-17 december 2007
Vurdering af risikotræer 5 08.07-37 december 2007
Knopskader i nobilis og anbefaliger til voksested 04.03-01 december 2007
Bekæmpelse af agerpadderok i juletræer 05.01-12 december 2007
Forstyrret vinterhvile i nobilis og andre nåletræer 05.08-11 december 2007
Playscapes - bevægelsesinstallationer i byens rum 03.19-10 december 2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 november 2007
Konvertering af bøgebevoksninger 05.07-10 november 2007
Konvertering af bøg: Kvalitativ gruppehugst 05.07-11 november 2007
Konvertering af bøg: Forceret strukturhugst 05.07-12 november 2007
Konvertering af bøg: Skærmfladehugst 05.07-13 november 2007
ATV-køretøjer fra Kina 06.19-04 november 2007
Koglehalvmøl 05.05-27 november 2007
Bekæmpelse af koglehalvmøl 05.05-28 november 2007
Skimmelsvampe på juletræer 07.06-03 november 2007
Skimmelsvampe og terpener som arbejdsmiljøproblem 11.05-04 november 2007
Stævningsskov i byen 05.02-04 november 2007
Vurdering af risikotræer 5 05.26-26 november 2007
Ny skjoldlus-art på byens træer 05.28-11 november 2007
Nyopdaget pragtbille i Danmark 05.28-12 november 2007
Landdistriktsudvikling 04.02-24 oktober 2007
Læsø 04.02-25 oktober 2007
Internationale proveniensforsøg med Vintereg i Danmark II 03.03-41 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 1 08.07-33 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 2 08.07-34 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 3 08.07-35 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 4 08.07-36 oktober 2007
Metoder til konvertering af udslidte juletræsarealer 04.07-02 oktober 2007
Klima og frostskader i nobilis og nordmannsgran 05.08-10 oktober 2007
Handlingsplaner for udslidte pyntegrøntarealer 09.01-03 oktober 2007
Eksport af juletræer og pyntegrønt - pas på skadegørere! 10.07-01 oktober 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 03.01-62 oktober 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 03.01-63 oktober 2007
Europæisk bison som naturplejer 06.06-08 oktober 2007
Vurdering af risikotræer 1 05.26-22 september 2007
Vurdering af risikotræer 2 05.26-23 september 2007
Vurdering af risikotræer 3 05.26-24 september 2007
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 september 2007
Fremtidens kirkegård 03.03-15 september 2007
Skovbundsflora i gammel urørt skov 03.01-31 september 2007
Græsning - et effektiv middel mod Kæmpebjørneklo 03.01-32 september 2007