Fagområdet Park og Landskab handler om planlægning og forvaltning, etablering og pleje af bevoksninger, landskabspleje, planter, befæstelser samt arbejdsmiljø.