Fagområdet Pyntegrønt handler om træarter og provenienser, kulturteknik, gødskning, skadevoldere, vækstregulering og produktforbedring, høst af juletræer og klippegrønt, planlægning og økonomi, arbejdsmiljø, m.m.