Fagområdet Planlægning og Friluftsliv handler om byudvikling og planprocesser, det åbne lands planlægning og forvaltning samt friluftsliv og turisme.