Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten Pyntegrønt

Nyhedsbreve

Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv

Velkommen til et nyt år med Videntjenesten. Læs bl.a. nye Videnblade om historiske haveanlæg som inspiration til LAR og effekten af at udvikle lokale potentialer.....»