Skov og Natur

Videntjenesten Pyntegrønt

Nyhedsbreve

  • Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv

    Store græssende dyr bruges mere og mere til naturpleje, og i områder med rekreative interesser kræver det særlig opmærksomhed hos forvalterne. Læs også mere om det stigende havvands betydning for byerne, skovrejsning med partnerskaber og formidling i landskabet. Se hele nyhedsbrevet

  • Skov og Natur + Pyntegrønt

    Mikrohabitater er træstrukturer, som er nyttige for biodiversitet. Oldenår i 2019 og en mild vinter har givet optimale forhold for skovflåter. Læs også om skovgræsning, effekter af skovaske, nobilis som juletræ og forebyggelse af Phytophthora angreb i skove. Se hele nyhedsbrevet.