Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten Pyntegrønt

Nyhedsbreve

Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv

Årets første udsendelse fortæller bl.a., at filterjord generelt har god renseeffektivitet, og at udvikling af nye erhverv i landsbyer med fordel kan tage afsæt i stedets særlige kvaliteter. Et nyt projekt skal vise, hvordan grønne udearealer designes, så de er til gavn for ældre med demens. Se hele nyhedsbrevet