Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten Pyntegrønt

Nyhedsbreve

Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv

Vi ved, at vejsalt skader træer, og nu er et af alternativerne undersøgt grundigt. Læs desuden om havfriluftsliv, skybrudsløsninger, der også skal håndtere tørke, og det grønnes rolle i integration af flygtninge....»