Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Fremtidens kirkegård - svensk undersøgelse af unges syn på kirkegården 03.01-61 april 2007
Bunddækkende buskflader 05.03-03 april 2007
Beplantninger på danske golfbaner 08.00-06 april 2007
Landdistriktsudvikling og diversificering i Baltikum 05.02-04 marts 2007
Social kapital i landdistriktsudviklingen i Baltikum 05.02-05 marts 2007
Phlebiopsis gigantea 05.06-51 marts 2007
Urea 05.06-52 marts 2007
Samspillet mellem børn og bevægelse på legepladsen 03.19-08 marts 2007
Mykorrhiza-produkter til golfbaner 05.06-43 marts 2007
Nyttedyr og ædelgranlus på økologisk og konventionelt dyrkede juletræer 05.05-33 februar 2007
Betydningen af læhegn for ædelgranlus og nyttedyr i nordmannsgran 05.05-34 februar 2007
Sådan indsamler du nåleprøver 05.09-40 februar 2007
Klippegrøntmarkedet i Tyskland 10.09-06 februar 2007
Brugen af prydplanter i Enköping og danske kommuner 03.03-40 februar 2007
Naturnær skovdrift og skovudviklingstyper 03.04-05 februar 2007
Dynamisk målbeskrivelse og drift af skovpartier i byen 03.04-06 februar 2007
Bytræarboretet på nettet 05.01-16 februar 2007
Status for byspredning i Danmark 03.02-13 januar 2007
6 anbefalinger til reduktion af byspredning 03.02-14 januar 2007
Skoveng - Skovudviklingstype 93 03.01-29 januar 2007
Urørt skov - Skovudviklingstype 94 03.01-30 januar 2007
Hestegræsning og råvildt 09.10-04 januar 2007
Kvæggræsning og rådyr 09.10-05 januar 2007
Sprøjtesvovl kan medføre lugtgener 05.05-26 december 2006
Placeret gødning - nytter det? 05.09-39 december 2006
Mistet topskud i nordmannsgran 06.03-17 december 2006
Integreret park- og naturforvaltning - eksempler fra Oslo og München 03.03-39 december 2006
Potentialer i landskabshegn 05.04-02 december 2006
Hestegræsning og råvildt 06.00-23 december 2006
Kvæggræsning og rådyr 06.00-24 december 2006
Lagring på rod 06.00-02 november 2006
Bredsprøjtning med Pomoxon 2 06.03-16 november 2006
Det franske marked for juletræer 10.10-01 november 2006
Tænd og sluk for naturen 03.00-18 november 2006
Facadebeplantning - generelt 08.03-01 november 2006
Hugst og stormfald III 05.06-20 oktober 2006
Hugst og stormfald II 05.06-19 oktober 2006
Frisk luft og natur trækker besøgende til byens parker 06.01-22 oktober 2006
Brug af byens parker 06.01-23 oktober 2006
Vigtig viden om vandløb fastholdes 09.05-02 oktober 2006
Græsningsskov - Skovudviklingstype 92 03.01-28 oktober 2006
Hugst og stormfald I 05.06-18 oktober 2006
PS Nobilis plustræforsøgene 03.02-19 oktober 2006
Glyphosat produkter til anvendelse i juletræer 05.01-11 oktober 2006
Sikkerhed for betaling ved eksport af juletræer og klippegrønt 10.04-01 oktober 2006
Det Kongelige Biblioteks Have - arkitektonisk og historisk set 03.00-17 oktober 2006
Pesticidfrie metoder til ukrudtsbekæmpelse på veje 09.00-28 oktober 2006
Beskrivelse af ukrudtsniveau på veje 09.00-29 oktober 2006
Ukrudtsbekæmpelse på heller, kantsten og cykelstier 09.00-30 oktober 2006
Kulturmiljøet i landvindingens landskaber I 04.02-21 september 2006