Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Effekter og skader ved pesticidbehandling og gødskning 05.00-03 december 2004
Marktryk og køreskader 05.00-04 december 2004
Dæktrykregulering 05.00-05 december 2004
Skandinavisk identitet i landskabsarkitektur 03.00-12 december 2004
Sikkerhed på legepladser 03.19-01 december 2004
Risiko på legepladser 03.19-07 december 2004
Invasive Pileurter - et voksende problem i Danmark 06.00-06 december 2004
Handlingsmønstre i unges friluftsliv 06.01-15 november 2004
Unges friluftsliv og politik 06.01-16 november 2004
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 november 2004
Skovgræsning 03.01-05 november 2004
Er der mere kulstof i skovjorde end i landbrugsjorde i Danmark? 04.06-17 november 2004
Flisproduktion og barkbillerisiko 08.10-12 november 2004
Forebyggelse og bekæmpelse af typografangreb 08.10-13 november 2004
Georgiske provenienser af nordmannsgran 03.01-23 november 2004
Nyttedyr i juletræskulturen 05.05-31 november 2004
Nyttedyr i juletræskulturen 05.05-32 november 2004
Udvikling af BNI – bynaturindeks 03.30-29 november 2004
Friluftsliv giver unge livskraft 03.11-46 november 2004
Den tilgængelige legeplads 03.19-06 november 2004
Byudvikling og skov tæt integreret 03.05-04 oktober 2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 04.03-13 oktober 2004
Fremme af plansamarbejdet i Nordens grænseområder 05.02-03 oktober 2004
Naarva-Grip fældehoveder 06.02-06 oktober 2004
Bynær skovrejsning, skatter og kommunale budgetter 10.02-04 oktober 2004
Kørsel med ATV'ere 11.06-02 oktober 2004
Næringsstoffer og stofkredsløb: Ca 05.09-30 oktober 2004
Kørsel med ATV'ere 11.03-02 oktober 2004
Indeks for bynatur 03.03-28 oktober 2004
Landskab - livsstil - natursyn 03.12-08 oktober 2004
Rustsvampe på enebær 05.26-16 oktober 2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 09.04-11 september 2004
Økologisk jordbrug, æstetik og naturkvalitet 04.00-08 september 2004
Cross-compliance 04.02-17 september 2004
Friluftsliv giver unge livskraft til brug i hverdagen 06.01-14 september 2004
Forsøg med provenienser af contortafyr 03.03-37 september 2004
Konvertering af rødgran ved underplantning 04.01-06 september 2004
Byudvikling og skov tæt 09.04-10 september 2004
Haglpatroner til jagt i skov i jagtsæsonen 2004 09.10-02 september 2004
Almindelig ædelgranlus 05.05-04 september 2004
Rødgran-stribesvamp 05.06-11 september 2004
Overliggende tungeknopper 06.00-01 september 2004
Byrum med plads til livet 03.00-11 september 2004
Erfaringer med bynære skovplantninger 03.01-46 september 2004
Sponsorering af den offentlige parkforvaltning 03.03-26 september 2004
Udfordringer ved omstilling af kommunale driftsorganisationer 03.03-27 september 2004
Skovgræsning 06.06-01 september 2004
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 august 2004
Litteraturstudie i børns leg og udvikling 03.03-11 august 2004
Indvandreres brug af skoven og andre grønne områder 06.01-13 august 2004