Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 06.01-09 oktober 2003
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget 06.01-10 oktober 2003
Provenienser af ædelgran fra Kalabrien 03.03-33 oktober 2003
Arbejdsinstruks vedrørende tyndinger 06.02-04 oktober 2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 09.04-09 oktober 2003
Produktion af juletræer ved genvækst 04.09-07 oktober 2003
Arealgradueret renholdelse af juletræer 05.02-01 oktober 2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.06-09 oktober 2003
Regler for anvendelse af husdyrgødning 05.02-01 oktober 2003
Sæsonstart og gødskning af boldbaner og plæner 05.06-10 oktober 2003
Valg af græsningsdyr til naturpleje 06.00-03 oktober 2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-16 oktober 2003
Oversigt over kårede bevoksninger til værn- og læplantning 08.01-17 oktober 2003
Funktionskrav til materialer til grusbelægninger 09.03-04 oktober 2003
Indflydelse på beslutningsprocesser 10.05-05 september 2003
Information om natur 10.05-04 september 2003
Metoder til miljøvurdering af kommuneplaner 07.03-07 september 2003
Indpasning af miljøvurdering i kommuneplanprocessen 07.03-08 september 2003
Organisering af arbejdet med miljøvurdering og kommuneplanlægning 07.03-09 september 2003
Overvågning af miljøvirkninger af kommuneplanen 07.03-10 september 2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (I) 03.03-30 september 2003
Kårede bevoksninger til værn- og læplantningsformål (II) 03.03-31 september 2003
Proveniensforsøg med Abies grandis anlagt i foråret 1979 03.03-32 september 2003
Bedre plantemateriale til skovbryn, vildtplantninger og læhegn 03.04-02 september 2003
Kvælstofnormer for skov- og pyntegrøntkulturer 04.08-01 september 2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 08.10-09 september 2003
Prioritering af naturen 10.05-03 september 2003
Nåletræsspindemide 05.05-02 september 2003
Bioteknologiske juletræer - 1 10.09-03 september 2003
Bioteknologiske juletræer - 2 10.09-04 september 2003
Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove 03.01-43 september 2003
Fagdatacenter for Friluftsliv og Turisme 03.11-30 september 2003
Mange faktorer påvirker det kommunale pesticidforbrug 05.25-13 september 2003
Pesticider og drikkevand på kommunale landbrugsarealer 05.25-14 september 2003
Udvælgelse af materialer til grusbelægninger 09.03-02 september 2003
Projektering, anlæg og drift af belægninger med Slotsgrus ® 09.03-03 september 2003
Byen i børnehøjde - Skolevejen 03.03-06 august 2003
Grøn ring med mange funktioner 03.05-02 august 2003
Hvad mener landmænd om drikkevandsbeskyttelse? 04.02-13 august 2003
Variation mellem afkom af enkelttræer af bøg 03.04-03 august 2003
Private skovejere i Danmark 10.05-01 august 2003
Hvad er vigtigt ved at eje skov? 10.05-02 august 2003
Danske nobilis provenienser 03.02-17 august 2003
Fyrrens nåleskedegalmyg 05.05-20 august 2003
Bortforpagtning af høstperioden 10.19-04 august 2003
Plads til leg - strategi for udvikling af byens legemuligheder 03.19-02 august 2003
Pesticidforbruget på offentlige arealer 1995-2002 05.25-09 august 2003
Pesticidforbruget i staten 05.25-10 august 2003
Pesticidforbruget i amterne 1995-2002 05.25-11 august 2003
Pesticidforbruget i kommunerne 1995-2002 05.25-12 august 2003