Nyeste videnblade fra Videntjenesten – Københavns Universitet

Videntjenesten > Nyeste videnblade

Nyeste videnblade fra Videntjenesten

Oversigt over de nyeste videnblade fra Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Vind- og slidskader i nordmannsgran 05.08-07 marts 2003
Grundvandsbeskyttelse kan kombineres med rekreative interesser 03.15-02 marts 2003
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 marts 2003
Egevisnesyge 05.26-14 marts 2003
Fastlæg niveauet for vedligeholdelse på befæstede arealer 09.00-25 marts 2003
Læg en strategi for den pesticidfri bekæmpelse 09.00-26 marts 2003
Udspring og dødelighed i provenienser af magnifica, shastagran og nobilis 03.04-07 februar 2003
Magnifica og shastagran 03.04-04 februar 2003
Ti bud på god borgerinddragelse 09.04-07 februar 2003
Magnifica og shastagran 03.04-05 februar 2003
Byen i børnehøjde 03.03-12 februar 2003
Landbrug og landskab 04.02-10 februar 2003
Grundvandsbeskyttelse i kombination med rekreative interesser 04.02-11 februar 2003
Trængsel eller trivsel blandt kanosejlere på Gudenåen? 06.01-07 februar 2003
Jordbearbejdning under skærm af rødgran 04.03-08 februar 2003
Krav til vedligeholdelsen af skovveje 06.11-01 februar 2003
Vedligeholdelse af skovveje 06.11-02 februar 2003
Borgerinddragelse 09.04-06 februar 2003
Magnifica og shastagran 03.04-06 februar 2003
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.06-08 februar 2003
Demonstrationsskove fremmer dialogen 03.01-39 februar 2003
Borgerinddragelse - hvorfor og hvordan? 03.03-19 februar 2003
Ti bud på god borgerinddragelse 03.03-20 februar 2003
Checkliste for borgerinddragelse 03.03-21 februar 2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 februar 2003
Forseglede fuger i ukrudtsbekæmpelsen 09.03-01 februar 2003
Skovflåten 11.02-02 februar 2003
Indikatorer for sociale værdier i grønne områder 03.01-05 december 2002
Indikatorer for miljøværdier i grønne områder 03.01-06 december 2002
Borgerinddragelse 08.01-04 december 2002
Ti bud på god borgerinddragelse 08.01-05 december 2002
Checkliste for borgerinddragelse 08.01-06 december 2002
Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium 08.04-10 december 2002
Nedsæt spredningen af rodfordærver 08.07-22 december 2002
Skovflåten 11.02-01 december 2002
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 december 2002
Abies fraseri - en vigtig pyntegrøntart i USA 03.04-01 november 2002
Frasergran- en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-02 november 2002
Kvalitet og vækst i to forsøg med europæiske bøgeprovenienser 03.03-29 november 2002
Centraleuropæiske erfaringer med gødskning og kalkning 05.02-07 november 2002
Luftforureningens og skovdriftens betydning for jordforsuringen 08.04-07 november 2002
Stoftilførsel til skoven via atmosfæren 08.04-09 november 2002
Frasergran - en mulig pyntegrøntart i Danmark? 03.04-03 november 2002
Skadevoldere på amerikanske juletræsarter: 05.05-16 november 2002
Regler for anvendelse af husdyrgødning 09.04-04 november 2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 november 2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på fodboldbaner 05.06-38 november 2002
Spilletimer, slid og dækningsgrader på fodboldbaner 05.06-39 november 2002
Metoder til pesticidfri pleje af græs på golfbaner 05.06-40 november 2002
Grønne planer - grønne områder - bedre byer kommunerne. 03.01-03 oktober 2002